C++17 özellikleri: Filesystem

C++ için “batteries not included” denmesinin bir sebebi var. Java ve .NET dillerinin en başından beri desteklediği bazı şeyler C++‘da ‘standard’ olarak yok. Mesela bir grafik arayüz yapmak veya network üzerinde bir iş yapmak isterseniz, bunlar için kütüphane bulabilirsiniz ama bunlar standard değil.

C++ komitesi Boost’taki önemli özellikleri Standarda ekleme kararı aldı ve filesystem de bunlardan biri. <filesystem> kütüphenesinde tanımlandı ve std::filesystem isim uzayını kullanıyor.

Derleyicilerin standardı implemente etmede ne durumda olduğunu buradan görebilirsiniz.

Ben Visual Studio Community 2017 Versiyon 15.7.2 kullanarak bazı örnekler denedim.

Önce ortamı hazırlayalım :)

#include <filesystem>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace std::filesystem;

sonra bir dizin yol oluşturalım ve yazdıralım:

  path p = current_path();

  if (exists(p)) // yolun var olduğunu kontrol eder.
    cout << p << endl;
 • Yolu parçalar halinde yazdırabiliriz:
  for (auto i = p.begin(); i != p.end(); i++)
    cout << *i << endl;

veya

  for (const auto& x : p)
    cout << x << endl; 

bende aşağıdaki çıktıyı veriyor;

    "C:\\Users\\Adem\\source\\repos\\filesystemTryouts\\filesystemTryouts" 

path sınıfının pek çok üye fonksiyonu var:

  cout << is_directory(p) << endl   // 1
    << p.empty() << endl      // 0
    << p.root_name() << endl    // "C:"
    << p.root_path() << endl    // "C:\\"
    << p.root_directory() << endl  // "\\"
    << p.relative_path() << endl  // "Users\\Adem\\source\\repos\\filesystemTryouts\\filesystemTryouts"
    << p.has_parent_path() << endl // 1
    << p.parent_path() << endl   // "C:\\Users\\Adem\\source\\repos\\filesystemTryouts"
    << p.filename() << endl     //"filesystemTryouts"
    << p.stem() << endl       // "filesystemTryouts"
    << p.has_extension() << endl  // 0
    << p.extension() << endl;    // ""
 • Bir dizini dolaşabiliriz:

  for (const auto& x : directory_iterator(p))
    cout << x.path().string() << endl;
  
    C:\Users\Adem\source\repos\filesystemTryouts\filesystemTryouts\Debug
    C:\Users\Adem\source\repos\filesystemTryouts\filesystemTryouts\filesystemTryouts.cpp
    ...
  
  • Bir dizini, alt dizinleriyle beraber dolaşabiliriz:
  for (const auto& x : recursive_directory_iterator(p))
    cout << x.path().string() << endl;
  
    C:\Users\Adem\source\repos\filesystemTryouts\filesystemTryouts\Debug
    C:\Users\Adem\source\repos\filesystemTryouts\filesystemTryouts\Debug\filesyst.B43CA10B.tlog
    C:\Users\Adem\source\repos\filesystemTryouts\filesystemTryouts\Debug\filesyst.B43CA10B.tlog\CL.command.1.tlog
    ... 
 • Yeni bir dizin oluşturabiliriz:
  create_directories(p / "a/b/c");
 • Bir dizindeki dosyaları ötekine kopyalayabiliriz:
  copy(p / "Debug", p / "a");
 • Bir dizini kaldırabiliriz:

  remove(p / "a");
  

  veya

  auto i = remove_all(p / "a");
  cout << i << "files removed" << endl;
  
 • Bir dizin içeriğinin diskteki boyutunu görebiliriz (byte cinsinden):

  cout << file_size(p);
  

C++17

324 Words

2018-06-12 03:00 +0300