C++17 özellikleri: Mesajsız static_assert

static_assert derleme zamanında kodu kontrol eder ve test ettiği koşul doğru değilse, derlemeyi sonlandırır. Dile C++11 ile eklendi ve C++17 ile ikinci argümanı olan string tipteki mesaj optional hale getirirdi:

static_assert(sizeof(unsigned short) == 2,
      "Bad UTF-16 character size.");

yanında artık

static_assert(sizeof(unsigned short) == 2);

da kullanabiliriz.


C++17

46 Words

2018-08-18 03:00 +0300