C++17 özellikleri: std::byte

std::byte C++17 ile geldi ve <cstddef> başlığında tanımlandı. Doğrudan hafıza üzerinde işlemler yapıyorsak, char veya unsigned char kullanılması gerekiyordu çünkü derleyeciler bu veri tipinin 1 byte olduğunu garanti ediyordu. Artık böyle bir hack çözüme ihtiyacımız yok yani bu işlem için bir veri tipi var.

#include <cstddef>
 
int main()
{
    std::byte b{ 0b0010 };  // 2  

    b <<= 2; // 8

    b >>= 3; // 1

}

C++17

66 Words

2018-06-07 03:00 +0300